Kogemusnõustamine - mis see on?

Ametlik info kogemusnõustamise kohta:

Kogemusnõustamine on sarnase kogemusega inimeste vahel toimuv teadmiste- ja kogemuste vahetus ja/või nõustamine, mille käigus pakutakse kogemuslikku emotsionaalset sotsiaalset- ja/ või praktilist tuge.

Kogemuslikud teadmised kujutavad endast eriomaseid teadmisi, mida inimene on omandanud elu jooksul teatud olukordades. Need on olemuselt ainulaadsed ja pragmaatilised ning nende jagamine aitab kaasa probleemide lahendamisele ja elukvaliteedi parandamisele. Kogemuslikke teadmisi jagatakse eesmärgiga teisele osapoolele abiks olla. (Mäe, 2014; Salzer, 2002; Wilken, 2013.)

Mitmed uuringud erinevates valdkondades toovad tõenduspõhiselt esile kogemusnõustajate kaasamise tulemuslikkuse. Näiteks, et see pakub sotsiaalset tuge, kogemuslikke teadmisi ja informatsiooni, sotsiaalse õppimise ja võrdluse võimalust. Oluline on, et kogemusnõustamine avaldab positiivset mõju ka aitajale endale, kogemusnõustaja saab võimaluse kasutada oma kogemust kogukonna teenimiseks.
(Allikas: Kogemusnõustamise teenuse juhend, Sotsiaalministeerium)

Kui üldjuhul on aitaja ja abistaja suhe professionaali ehk eksperdi ja patsiendi vaheline, kus üks osapool edastab ekspertteadmisi ja teine on vastuvõtja rollis (Mead, 2014), siis omavahelises võrdses suhtes on olulisim osa ühiselt lahenduste leidmine, erinevate maailmavaadete avastamine ja omavaheline jagamine. Kogemusnõustaja ei saa anda valmis retsepti, kuidas olukorda lahendada, kuid ta saab jagada oma kogemust ja aidata seeläbi abivajajal leida individuaalseid sisemisi resursse ja lahendusi.

Kogemusnõustamise teenuse pakkumise eesmärk ei ole asendada olemasolevaid või professionaalide poolt pakutavaid teenuseid, pigem on eesmärgiks neid täiendada.